Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
   
 

Piensienilajit

Etusivulle

Ohjeet

Päivitys: 14.2.2020

 
     
 

 

Luopioisista olen tähän mennessä löytänyt seuraavat mikrosienet. Suuresta osasta sieniä ja niiden isäntäkasveista on kerätty näytteet ja ne on toimitettu Helsingin Yliopiston kasvimuseolle. Alueella on suuri määrä muitakin mikrosieniä, mutta ne odottavat edelleen löytämistä ja määrittämistä. Lista ja sivusto täydentyvät vähitellen.

Tieteelliset nimet olen noukkinut verkossa olevalta Laji.fi- sivustolta tai Index Fungorum- sivustolta ja osa on edelleen Rauhalan Kasvien sienitauteja-kirjasta. Osa suomalaisista nimistä saattaa olla omiani ja siksi vain viitteellisiä. Ne ovat 'lainausmerkeissä'.

Linkitetyistä lajeista olen tehnyt erillisen sivun, josta löytyy kuvia, tuntomerkkejä, tietoja ja löytöpaikkakuvauksia.

Isäntäkasveiksi on merkitty ne putkilokasvilajit, joilta sieni on pääsääntöisesti löydetty, Luopioisista löydetyt isäntäkasvit on linkitetty kasvisivuille ja päinvastoin siellä on linkit vastaaviin mikrosieniin tälle sivustolle. Linkittämättömät lajit tarkoittavat, että sienen olen löytänyt muualta ja se on mahdollista löytää myös Luopioisista. Kaikista löydöistä ei valitettavasti ole kerätty näytettä. Tiedot perustuvat myös retkillä tehtyihin havaintoihin ja muistiinpanoihin.

Olen uusimassa piensienisivustoa, joten siellä voi olla paljonkin ristiriitaisuuksia ja virheitä. Ne korjaantuvat vähitellen työn edistyessä. Nyt on korjattu vasta Anhracoisea-suku.

 

 

 
   
  Tieteellinen nimi Suomalainen nimi Löydetyt isäntäkasvit
  Albugo candida Lutukankalkkisieni Lutukka, Capsella bursa-pastoris
  Anthracoidea echinospora Viiltosarannoki Viiltosara, Carex acuta
  Anthracoidea fischeri Harmaasarannoki Harmaasara, Carex canescens
  Anthracoidea heterospora Valtasarannoki Jokapaikansara, Carex nigra
Viiltosara, Carex acuta
Piukkasara, Carex elata
  Anthracoidea irregularis Sormisarannoki Sormisara, Carex digitata
  Anthracoidea karii Polkusarannoki Tähtisara, Carex echinata
Polkusara, Cartex brunnescens
  Anthracoidea lasiocarpae Jouhisarannoki Jouhisara Carex lasiocarpa
  Anthracoidea limosa Mutasarannoki Mutasara, Carex limosa
Riippasara, Carex magellanica
  Anthracoidea paniceae Hirssisarannoki Tuppisara, Carex vaginata
Hirssisara, Carex panicea
Vaaleasara, Carex livida
  Anthracoidea subinclusa Luhtasarannoki Luhtasara, Carex vesicaria
Jouhisara, Carex lasiocarpa
  Apiognomonia errabunda Lehmuksenmustalaikku Metsälehmus, Tilia cordata
  Blumeria graminis Heinänhärmä Niittynurmikka, Poa pratensis
Lehtonurmikka, Poa nemoralis
Kaura, Avena sativa
Lehtotesma, Milium effusum
Niittyjuola, Elymus repens
Koiranvehnä, Elymus caninus
  Chrysomyxa abietis Kuusenruoste Metsäkuusi, Picea abies
  Chrysomyxa ledi Kuusensuopursuruoste Metsäkuusi, Picea abies
Suopursu, Ledum palustre
  Chrysomyxa pyrolata Kuusentalvikkiruoste

Pikkutalvikki, Pyrola minor
Isotalvikki, Pyrola rotundifolia

  Cintractia arctica Polkusaranlehtinoki Harmaasara, Carex canescens
  Claviceps purpurea Torajyvä Niittyjuola, Elymus repens
Rantapuntarpää, Alopecurus aequalis
Timotei, Phleum pratense
Järviruoko, Phragmites australis
Nurminata, Festuca pratensis
Punanata, Festuca rubra
  Coleosporium campanulae Männynkellokukkaruoste Peurankello, Campanula persicifolia
Kurjenkello, Campanula persicifolia
Harakankello, Campanula patula
Kissankello, Campanula rotundifolia
  Coleosporium inulae Männynhirvenjuuriruoste Isohirvenjuuri, Inula helenium
  Coleosporium melampyri Männynmaitikkaruoste Metsämaitikka, Melampyrum sylvaticum
Kangasmaitikka, Melampyrum pratense
  Coleosporium petasites Männynruttojuuriruoste Etelänruttojuuri, Petasites hybridus
  Coleosporium senecionis Männynvillakkoruoste Kalliovillakko, Senecio sylvaticus
  Coleosporium sonchi Männynvalvattiruoste Peltovalvatti, Sonchus arvensis
Otavalvatti, Sonchus asper
Kaalivalvatti, Sonchus oleraceus
  Coleosporium tussilaginis Männynleskenlehtiruoste Leskenlehti, Tussilago farfara
Metsämänty, Pinus sylvestris
  Coleroa robertiani Haisukurjenpolvenpikipistesieni Haisukurjenpolvi, Geranium robertianum
  Coryneopsis rubi Lillukanlaikkusieni Lillukka, Rubus saxatilis
  Cronartium flaccidum Tervasroso, männynkuusioruoste Metsämänty, Pinus sylvestris
  Cronartium ribicola Sembranherukkaruoste Mustaherukka, Ribes nigrum
  Cryptomycina pteridis Sananjalanpikijuovasieni Sananjalka, Pteridium aquilinum
  Cucurbitaria caraganae Hernepensaanmustapahkasieni Hernepensas, Caragana arborescens
  Cymadothea trifolii Apilannokitäpläsieni Valkoapila, Trifolium repens
  Doassansia sagittariae Keiholehdennoki Pystykeiholehti, Sagittaria sagittifolia
  Entyloma hieracii Keltanonoki Salokeltano, Hierachium sp.
  Entyloma microsporum Rönsyleinikinlaikkunoki Rönsyleinikki, Ranunculus repens
  Entyloma ranunculorum Leinikinlaikkunoki

Kevätleinikki, Ranunculus auricomus
Kevätlehtoleinikki, Raununculus fallax

  Epichloë typhina Korsikäämikkä, osmankäämisieni Koiranheinä, Dactylis glomerata
  Erysiphe adunca Pajunhärmä Metsähaapa, Populus tremula
Raita, Salix caprea
Ahopaju, Salix starkeana
Mustuvapaju, Salix myrsinifolia
Kiiltopaju, Salix phylicifolia
  Erysiphe alphitoides Tammenhärmä Metsätammi, Quercus robur
  Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae Akileijanhärmä Lehtoakileija, Aquilegia vulgaris
Rantarentukka, Caltha palustris
  Erysiphe aquilegiae var. ranunculi Leinikinhärmä Lehtokevätleinikki, Ranunculus fallax coll.
Rönsyleinikki, Ranunculus repens
Niittyleinikki, Ranunculus acer
Tarhaukonhattu, Aconitum x stoerkianum
  Erysiphe baeumleri Metsävirvilänhärmä Metsävirvilä, Vicia sylcatica
  Erysiphe berberidis Happomarjanhärmä Ruostehappomarja, Berberis vulgaris
  Erysiphe buhrii   Puna-ailakki, Silene dioica
  Erysiphe cruciferarum 'Ristikukkaisenhärmä' Rikkaukonnauris, Erysiphe cheiranthoides
Illakko, Hesperis matronalis
  Erysiphe heraclei Putkenhärmä Koiranputki, Anthriscus sylvestris
Karhunputki, Angelica sylvestris
Pukinjuuri, Pimpinella saxifraga
Suoputki, Peucedanum palustre
  Erysiphe hyperici Kuismanhärmä Särmäkuisma, Hypericum maculatum
  Erysiphe knautiae Ruusuruohonhärmä Purtojuuri, Succisa pratensis
  Erysiphe lythri Rantakukanhärmä Rantakukka, Lythrum salicaria
  Erysiphe magnusii Kuusamanhärmä Lehtokuusama, Lonicera xylosteum
  Erysiphe ornata Koivunhärmä Hieskoivu, Betula pendula
  Erysiphe palczewski Hernepensaanhärmä Siperianhernepensas, Caragana arborescens
  Erysiphe pisi Herneenhärmä Hiirenvirna, Vicia cracca
  Erysiphe polygoni Pihatattarenhärmä Pihatatar, Polygonum aviculare
  Erysiphe trifolii Apilanhärmä Alsikeapila, Trifolium hybridum
Metsäapila, Trifolium medium
Puna-apila, Trifolium pratense
Valkoapila, Trifolium repens
Niittynätkelmä, Lathyrus pratensis
Komealupiini, Lupinus polyphyllus
  Erysiphe vanbruntiana Seljanhärmä Terttuselja, Sambucus racemosa
  Exobasidium arctostaphyli Sianpuolukanpöhösieni Sianpuolukka, Arctostaphylos uva-ursi
  Exobasidium arescens Mustikanpöhösieni1 Mustikka, Vaccinium myrtillus
  Exobasidium cassandrae Vaiveronpöhösieni1 Vaivero, Chamaedaphne calyculata
  Exobasidium expansum Juolukanpöhösieni2 Juolukka, Vaccinium uliginosum
  Exobasidium juelianum Puolukanpöhösieni Puolukka, Vaccinium vitis-idaea
  Exobasidium karstenii Suokukanpöhösieni1 Suokukka, Andromeda polifolia
  Exobasidium ledi Suopursunpöhösieni Suopursu, Ledum palustre
  Exobasidium myrtillii Mustikanpöhösieni2 Mustikka, Vaccinium myrtillus
  Exobasidium pachysporum Juolukanpöhösieni1 Juolukka, Vaccinium uliginosum
  Exobasidium rostrupii Karpalonpöhösieni Isokarpalo, Vaccinium oxycoccos
  Exobasidium savilei Vaiveronpöhösieni2 Vaivero, Chamaedaphne calyculata
  Exobasidium sundstroemii Suokukanpöhösieni2 Suokukka, Andromeda polifolia
  Exobasidium vaccinii Puolukanpöhösieni Puolukka, Vaccinium vitis-idaea
  Exobasidium vaccinii-uliginosi Juolukanpöhösieni3 Juolukka, Vaccinium uliginosum
  Fabraea ranunculi Leinikinmustasieni Kevätleinikki, Ranunculus auricomus
Niittyleinikki, Ranunculus acer
Rönsyleinikki, Ranunculus repens
  Golovinomyces artemisiae Marunanhärmä

Pujo, Artemisia vulgaris
Ketomaruna, Artemisia campestris
Mali, Artemisia absinthium

  Golovinomyces biocellatus Mintunhärmä Rantaminttu, Mentha arvensis
  Golovinomyces cf. cucurbitarum Kurkkukasvinhärmä Kurkku, Cucumis sativus
Kurpitsa, Cucurbita pepo
  Golovinomyces cichoracearum var. cichoracearum Mykerökukanhärmä Pukinjuuri, Tragopogon pratensis
Kultapiisku, Solidago virga-aurea
Salokeltano, Keltanot, Hieracium sp.
Pihasaunio, Matricaria matricarioides
Pajuasteri, Aster x salignus
Nurmikaunokki, Centaurea phrygia
  Golovinomyces cichoracearum var. fischeri Villakonhärmä Tahmavillakko, Senecio viscosus
  Golovinomyces cynoglossi Lemmikinhärmä Lehtoimikkä, Pulmonaria obscura
Peltolemmikki, Myosotis arvensis
Puistolemmikki, Myösotis sylvatica
  Golovinomyces depressus Takiaisenhärmä Isotakiainen, Arctium tomentosum
  Golovinomyces orontii Kellokukanhärmä Daalia, Dahlia sp.
Tarhaorvokki, Viola x wittrochiana
  Golovinomyces sordidus Ratamonhärmä Piharatamo, Plantago major
  Golovinomyces valerianae Virmajuurenhärmä Lehtovirmajuuri, Valeriana sambucifolia
Rohtovirmajuuri, Valeriana officinalis
  Golovinomyces verbasci Tulikukanhärmä Ukontulikukka, Verbascum thapsus
  Gymnosporangium cornutum Pihlajansarviruoste Kotipihlaja, Sorbus aucuparia
  Gymnosporangium tremelloides Omenankatajaruoste Tarhaomenapuu, Malus domestica
  Haplotelium solidaginis Kultapiiskunyksinäisitiöruoste Kultapiisku, Solidago virga-aurea
  Hyalopsora aspidiotus Metsäimarteenruoste Metsäimarre, Gymnocarpium dryopteris
  Hypoxylon fuscum Lepänsyylä Harmaaleppä, Alnus incana
  Leptotrochila cerastiorum 'Nurmihärkinsieni' Nurmihärkki, Cerastium fontanum
  Leptotrochila dehnii Peltohanhikinmustasieni Peltohanhikki, Potentilla norvegica
  Lirula macrospora Kuusenjuovakariste Metsäkuusi, Picea abies
  Lophodermium abietis Kuusenkaristesieni Metsäkuusi, Picea abies
  Lophodermium juniperinum Katajankaristajasieni Kotikataja, Juniperus communis
  Lophodermium pinastri Männynkaristesieni Metsämänty, Pinus sylvestris
  Melampsora epitea coll. Pajunkeltaruoste Kiiltopaju, Salix phylicifolia
Raita, Salix caprea
Tuhkapaju, Salix cinerea
  Melampsora hypericorum Kuismanruoste Särmäkuisma, Hypericum maculatum
  Melampsora laricis-pentandrae Lehtikuusenhalavaruoste Halava, Salix pentandra
  Melampsora laricis-populina Lehtikuusenpoppeliruoste Palsamipoppeli, Populus balsamifera
  Melampsora populnea Haavanruoste Metsähaapa, Populus tremula
  Melampsora magnusiana Haavankeltamoruoste Keltamo, Chelidonium majus
  Melampsoridium betulinum Koivunruoste

Hieskoivu, Betula pubescens
Rauduskoivu, Betula pendula

  Melampsoridium hiratsukanum Lepänruoste Harmaaleppä, Alnus incana
Tervaleppä, Alnus glutinosa
Siperianlehtikuusi, Larix siberica
  Metacoleroa dickiei Vanamonlehtipiki Vanamo, Linnaea borealis
  Microbotryum reticulatum Ukontattarennoki Peltoukontatar, Persicaria lapathifolium
  Microbotryum tragopogonis-pratensis Pukinparrannoki Pukinparta, Tragopogon pratensis
  Microsphaera divaricata Paatsamanhärmä Korpipaatsama, Rhamnus frangula
  Microsphaerella ribis Herukanvalkolaikku Mustaherukka, Ribes nigrum
Punaherukka, Ribes spicatum
Karviainen, Ribes uva-crispa
  Milesina polypodii-superficialis 'Imarteenruoste' Kallioimarre, Polypodium vulgare
  Monilinia fructigena Keltamuumiosieni Tarhaomenapuu, Malus domestica
  Mycosphaerella fragariae Mansikanrengaslaikkusieni Ahomansikka, Fragaria vesca
Puutarhamansikka, Fragaria x ananassa
  Mycosphaerella stemmatea Puolukanharmaalaikkusieni Puolukka, Vaccinium vitis-idaea
  Nectria cinnabarina Punanäppy, punapahkasieni Tuomi, Prunus padus
Mustaherukka, Ribes nugrum
Punaherukka, Ribes x pallidum
Vuorijalava, Ulmus glabra
Pihasyreeni, Syringa vulgaris
Siperianhernepensas, Caragana arborescens
  Neoerysiphe galeopsidis Pillikkeenhärmä Kirjopillike, Galeopsis speciosa
Peltopillike, Galeopsis bifida
Liuskapeippi, Lamium hybridum
Punapeippi, Lamium purpureum
Lehtopähkämö, Stachys sylvatica
  Ochropsora ariae Valkovuokonpihlajaruoste Valkovuokko, Anemone nemorosa
  Ovularia obliqua Hierakanlaikkusieni Niittysuolaheinä, Rumex acetosa
Hevonhierakka, Rumex domesticus
  Paraconiothyrium tiliae Lehmuksenjuoviosieni Metsälehmus, Tilia cordata
  Passalora ferruginea Marunanlehtihome Pujo, Artemisia vulgaris
  Peronospora alchemillae Poimulehdenlehtihome Poimulehdet, Alchemilla ssp.
  Peronospora arenariae Arhonlehtihome Lehtoarho, Moehringia trinervia
  Peronospora chrysosplenii Linnunsilmänlehtihome Kevätlinnunsilmä, Chrysosplenium alternifolium
  Peronospora conferta Härkinlehtihome Nurmihärkki, Cerastium fontanum
  Peronospora farinosa Savikanlehtihome Jauhosavikka, Chenopodium album
  Peronospora fulva 'Nätkelmänlehtihome' Niittynätkelmä, Lathyrus pratensis
  Peronospora grisea Tädykkeenlehtihome Orvontädyke, Veroniva serpyllifolia
  Peronospora ranunculi Leinikinlehtihome Niittyleinikki, Ranunculus acer
Rönsyleinikki, Ranunculus, repens
Kevätleinikki, Ranunculus auricomus coll.
Lehtokevätleinikki, Ranunculus fallax coll.
  Peronospora thlaspeos-alpestris 'Taskuruohonlehtihome' Kevättaskuruoho, Thlaspi caerulescens
  Peronospora trifoliorum Apilanlehtihome Metsäapila, Trifolium medium
  Peronospora viciae Virnanlehtihome Aitovirna, Vicia sepium
  Phacellium carneum Niittynätkelmänmustasieni Niittynätkelmä, Lathyrus pratensis
  Phacidium infestans Männylumikaristesieni Metsämänty, Pinus sylvestris
  Phragmidium acuminatum Lillukannuijaruoste Lillukka, Rubus saxatilis
  Phragmidium mucronatum Ruusunruoste Metsäruusu, Rosa majalis
  Phragmidium potentillae Hanhikinruoste Hopeahanhikki, Potentilla argentea
  Phragmidium rubi-idaei Vadelmanruoste Vadelma, Rubus idaeus
  Phragmidium sp.   Juhannusruusu, Rosa pimpinellifolia
  Phragmotrichum chailletii 'Kuusenkäpysieni' Metsäkuusi, Picea abies
  Phyllachora angelicae Karhunputkenlehtipiki Karhunputki, Angelica sylvestris
  Phyllachora graminis Heinänmustasieni Niittyjuola, Elymus repens
Koiranvehnä, Elymus caninus
  Phytophthora infestans Perunarutto Peruna, Solanum tuberosum
  Plasmopara nivea Putkenvalkohome Koiranputki, Anthriscus sylvestris
Vuohenputki, Aegopodium podagraria
Karhunputki, Angelica sylvestris
  Plasmopara pusilla Kurjenpolvenvalkohome Metsäkurjenpolvi, Geranium sylvaticum
  Plasmoverna pygmaea Valkovuokonlehtihome Valkovuokko, Anemone, nemorosa
  Podosphaera amelanchieris Tuomipihlajanhärmä Sirotuomipihlaja, Amelanchier laevis
  Podosphaera aphanis Ruusunkasvinhärmä Poimulehdet, Alchemilla sp.
Saksanhanhikki, Potentilla thuringiaca
Ojakellukka, Geum rivale
  Podosphaera balsaminae Palsaminhärmä Lehtopalsami, Impatiens noli-tangere
  Podosphaera clandestina Pihlajanhärmä Kotipihlaja, Sorbus aucuparia
  Podosphaera epilobii Horsmanhärmä Amerikanhorsma, Epilobium adenocaulon
Vaalea-amerikanhorsma, Epilobium ciliatum
Suohorsma, Epilobium palustre
Lehtohorsma, Epilobium montanum
  Podosphaera fugax Kurjenpolvenhärmä Metsäkurjenpolvi, Geranium sylvaticum
  Podosphaera fuliginea Tädykkeenhärmä Nurmitädyke, Veronica chamaedrys
  Podosphaera fusca Pölyhärmä Voikukat, Taraxacum sp.
Pihasaunio, Matricaria matricarioides
Linnunkaali, Lapsana communis
Syysmaitiainen, Leontodon autumnalis
Kangasmaitikka, Melampyrum pratense
Metsämaitikka, Melampyrum sylvaticum
  Podosphaera mors-uvae Karviaishärmä Karviainen, Ribes uva-crispa
Mustaherukka, Ribes nigrum
  Podosphaera myrtillina Mustikanhärmä Mustikka, Vaccinium myrtillus
  Podosphaera pannosa Ruusunhärmä Metsäruusu, Rosa majalis
Kurtturuusu, Rosa rugosa cult.
  Podosphaera spiraeae Angervonhärmä Mesiangervo, Filipendula ulmaria
  Podosphaera tridactyla Tuomenhärmä Tuomi, Prunus padus
  Polystigma fulvum Tuomenpunalaikkusieni Tuomi, Prunus padus
  Protomyces macrosporus Vuohenputkenpahkurasieni Vuohenputki, Aegopodium podagraria
Ruokaporkkana, Daucus carota
  Protomyces pachydermus Voikukanpahkurasieni Voikukat, Taraxacum sp.
  Puccinia acetosae Suolaheinänruoste Niittysuolaheinä, Rumex acetosa
Ahosuolaheinä, Rumex acetosella
  Puccinia aegopodii Vuohenputkenruoste Vuohenputki, Aegopodium podagraria
  Puccinia agrostidis Akileijanrölliruoste Nurmirölli, Agrostis capillaris
Lehtoakileija, Aquilegia vulgaris
  Puccinia angelicae Karhunputkenruoste Karhunputki, Angelica silvestris
  Puccinia arenariae Tähtimönruoste Luhtatähtimö, Stellaria palustris
Heinätähtimö, Stellaria graminea
Pihatähtimö, Stellaria media
Lehtoarho, Moehringia trinervia
Puna-ailakki, Silene dioica
  Puccinia brachypodii Lehtolusteenruoste Pystylehtoluste, Brachypodium pinnatum
Niittynurmikka, Poa palustris
Lehtonurmikka, Poa nemoralis
  Puccinia calcitrapae Ohdakkeenruoste Huopaohdake, Cirsium helenioides
  Puccinia carduorum Karhiaisenruoste Kyläkarhiainen, Carduus crispus
  Puccinia caricina Nokkosensararuoste Piukkasara, Carex elata
Viiltosara, Carex acuta
Pullosara, Carex rostrata
Kalvassara, Carex pallescens
Jokapaikansara, Carex nigra
Nokkonen, Urtica dioeca
  Puccinia carthami Kaunokinruoste Nurmikaunokki, Centaurea phrygia
  Puccinia chaerophylli Koiranputkenruoste Koiranputki, Anthriscus sylvestris
  Puccinia chrysanthemi Marunanruoste Pujo, Artemisia vulgaris
  Puccinia chrysosplenii Linnunsilmänruoste Kevätlinnunsilmä, Chrysosplenium alternifolium
  Puccinia circaeae Velholehdenruoste Velholehti, Circaea alpina
  Puccinia cnici Piikkiohdakkeentuoste Piikkiohdake, Cirsium vulgare
  Puccinia cnici-oleracei Huopaohdakkeenruoste Huopaohdake, Cirsium helenioides
  Puccinia coronata Paatsamanheinäruoste Hietakastikka, Calamagrostis epigejos
Metsäkastikka, Calamagrostis arundinaceae
Viitakastikka, Calamagrostis canescens
Korpikastikka, Calamagrostis purpurea
Korpipaatsama, Rhamnus frangula
  Puccinia fergussonii Suo-orvokinruoste Suo-orvokki, Viola palustris
Viitaorvokki, Viola x ruprechtiana
Korpiorvokki, Viola epipsila
  Puccinia gigantea Maitohorsmanruoste Maitohorsma, Epilobium angustifolium
  Puccinia glechomatis Maahumalanruoste Maahumala, Glechoma hederacea
  Puccinia graminis Happomarjanheinäruoste Nurmilauha, Deschampsia caespitosa
Koiranvehnä, Elymus caninus
Vehnä, Avena sativa
  Puccinia hieracii Keltanonruoste Keltanot, Hierachium sp.
Keltanot, Pilosella sp.
  Puccinia lapsanae Linnunkaalinruoste Linnunkaali, Lapsana communis
  Puccinoa leveillei Leveillenruoste Metsäkurjenpolvi, Geranium sylvaticum
  Puccinia magnusiana Leinikinjärviruokoruoste Järviruoko, Phragmites communis
  Puccinia melicae Helmikänruoste Nuokkuhelmikkä, Melica nutans
  Puccinia menthae Mintunruoste Rantaminttu, Mentha arvensis
  Puccinia obscura Kaunokaisenpiipporuoste Kevätpiippo, Luzula pilosa
Kalvaspiippo, Luzula pallidula
Kaunokainen, Bellis perennis
  Puccinia persistens Ängelmänkoiranvehnäruoste Keltaängelmä, Thalictrum flavum
Koiranvehnä, Elymus caninus
Kullero, Trollius europaeus
  Puccinia phragmitis Hierakanjärviruokoruoste Hevonhierakka, Rumex domesticus
Järviruoko, Phragmites communis
  Puccinia pimpinellae Pukinjuurenruoste Pukinjuuri, Pimpinella saxifraga
  Puccinia poarum Leskenlehdennurmikkaruoste Leskenlehti, Tussilago farfara
  Puccinia polygoni-amphibii Kurjenpolvenvesitatarruoste Vesitatar, Persicaria amphibia
Metsäkurjenpolvi, Geranium sylvaticum
  Puccinia ptarmicae Ojakärsämönruoste Ojakärsämö, Achillea ptarmica
  Puccinia pulverulenta Eteläinenhorsmanruoste Lehtohorsma, Epilobium montanum
  Puccinia punctata Mataranruoste Luhtamatara, Galium uliginosum
Ahomatara, Galium boreale
Rantamatara, Galium palustre
  Puccinia punctiformis Pelto-ohdakkeenruoste Pelto-ohdake, Cirsium arvense
  Puccinia pygmaea Kastikanruoste Hietakastikka, Calamagrostis epigejos
  Puccinia recondita Niittyleinikinpuntarpääruoste Niittyleinikki, Ranunculus acer
  Puccinia ribesii-caricis Herukansararuoste Mustaherukka, Ribes nigrum
Piukkasara, Carex elata
  Puccinia ribis Punaherukanruoste Lehtopunaherukka, Ribes spicatum ssp. spicatum
  Puccinia sessilis Kielonhelpiruoste Oravanmarja, Maianthemum bifolium
Kielo, Convallaria majalis
Kalliokielo, Polygonatum odoratum
Ruokohelpi, Phalaris arundinacea
  Puccinia silvatica Voikukansararuoste Voikukka (Taraxacum ssp.
Sormisara, Carex digitata
Hentosara, Carex disperma
Kalvassara, Carex pallescens
Tuppisara, Carex vaginata
  Puccinia tanaceti Pietaryrtinruoste Pietaryrtti, Tanacetum vulgare
  Puccinia taraxaci Voikukankastikkaruoste Voikukat, Taraxacum spp.
  Puccinia thulensis (= P. persistens) Kulleronkoiranvehnäruoste Kullero, Trollius europaeus
  Puccinia trollii Kulleronruoste Niittykullero, Trollius europaeus
  Puccinia violae Orvokinruoste Metsäorvokki, Viola riviniana
Aho-orvokki, Viola canina
Lehto-orvokki, Viola mirabilis
  Puccinia virgae-aureae Kultapiiskunkaksoisitiöruoste Kultapiisku, Solidago virga-aurea
  Pucciniastrum areolatum Kuusentuomiruoste Tuomi, Prunus padus
Metsäkuusi, Picea abies
  Pucciniastrum circaea Velholehdenkeltaruoste Velholehti, Circaea alpina
  Pucciniastrum epilobii Horsmankeltaruoste Maitohorsma, Epilobium angustifolium
  Pucciniastrum goodyerae Yövilkanruoste Yövilkka, Goodyera repens
  Pucciniastrum pyrolae Talvikinruoste Pikkutalvikki, Pyrola minor
Isotalvikki, Pyrola rotundifolia
Nuokkutalvikki, Orthilia secunda
  Pucciniastrum vaccinii Mustikanruoste Juolukka, Vaccinium uliginosum
Puolukka, Vaccinium vitis-idaea
  Pyrenopeziza betulicola Koivulaikukka Hieskoivu, Betula pubescens
Rauduskoivu, Betula pendula
  Ramularia cylindroides Imikänlehtilaikku Lehtoimikkä, Pulmonaria obscura
  Ramularia haplospora Poimulehdenlaikkusieni Poimulehti, Alchemilla sp.
  Ramularia lapsanae 'Linnunkaalinlaikkusieni' Linnunkaali, Lapsana communis
  Ramularia tricherae Ruusuruohonlehtilaikku Ruusuruoho, Knautia arvensis
Purtojuuri, Succisa arvensis
  Ramularia taraxaci Voikukanlaikkusieni Voikukat, Taraxacum spp.
  Ramularia urticae Nokkosenlehtilumi Nokkonen, Urtica dioica
  Rhytisma acerinum Vaahterantervatäpläsieni Metsävaahtera, Acer platanoides
  Rhytisma andromedae Suokukantervatäpläsieni Suokukka, Andromeda polifolia
  Rhytisma salicinum Pajunpikisieni Kiiltopaju, Salix phylicifolia
Virpapaju, Salix aurita
  Sawadaea tulasnei Vaahteranmaitohärmä Metsävaahtera, Acer platanoides
  Scirrhia rimosa Ruo'onmustapahkasieni Järviruoko, Phragmites communis
  Septoria callae Vehkanlaikkusieni Suovehka, Calla palustris
  Septoria convolvuli Isonkierronlaikkusieni Valkokarhunköynnös, Convolvulus sepium
  Septoria melandri Ailakinlaikkusieni Puna-ailakki, Silene dioica
  Septoria scabiosicola Purtojuurenrengaslaikkusieni Ruusuruoho, Knautia arvensis
Purtojuuri, Succisa pratensis
  Septoria oxalidis Ketunleivänlaikkusieni Ketunleipä, Oxalis acetosella
  Septoria trientalis Metsätähdenlaikkusieni Metsätähti, Trientalis europaea
  Taphrina betulina Tuulenpesäsieni Hieskoivu, Betula pubescens
  Taphrina pruni Tuomenpussisienitauti Tuomi, Prunus padus
  Trachyspora intrusa Poimulehdenruoste Piennarpoimulehti, Alchemilla vulgaris
  Tranzschelia anemones Valkovuokonruoste Valkovuokko, Anemone nemorosa
  Triphragmium ulmariae Mesiangervonruoste Mesiangervo, Filipendula ulmaria
  Tuburcinia anemones Valkovuokonnoki Valkovuokko, Anamone nemorosa
  Tuburcinia festucae-elatioris Nurminadannoki Nurminata, Festuca pratensis
  Uredinopsis filicina Korpi-imarteenruoste Korpi-imarre, Phegopteris connectilis
  Urocystis agropyri Niittyjuolanitiöpallonoki Niittyjuola, Elymus repens
  Urocystis syncocca Sinivuokonnoki Sinivuokko, Hepatica nobilis
  Urocystis trientalis Metsätähdennoki Metsätähti, Trientalis europaea
  Uromyces dactylidis Leinikinnurmikkaruoste Rönsyleinikki, Ranunculus repens
Kevätleinikki, Ranunculus auricomus
Rantanurmikka, Poa palustris
Lehtonurmikka, Poa nemoralis
  Uromyces fallens Puna-apilanruoste Metsäapila, Trifolium medium
Puna-apila, Trifolium pratense
  Uromyces geranii Kurjenpolvenruoste Metsäkurjenpolvi, Geranium sylvaticum
  Uromyces polygoni-avicularis Pihatattarenruoste Pihatatar, Polygonum aviculare
  Uromyces scrophulariae Syyläjuurenruoste Syyläjuuri, Scrophularia nodosa
  Uromyces trifolii Valkoapilansuoniruoste Valkoapila, Trifolium repens
  Uromyces trifolii-repentis Valkoapilanlehtiruoste Valkoapila, Trifolium repens
Alsikeapila, Trifolium hybridum
  Uromyces valerianae Virmajuurenruoste Rohtovirmajuuri, Valeriana officinalis
  Uromyces vicia-fabae Virnanruoste Peltovirvilä, Vicia hirsuta
Hiirenvirna, Vicia cracca
Aitovirna, Vicia sepium
Kevätlinnunherne, Lathyrus vernus
  Ustilago avenae Kauranlentonoki Kaura, Avena sativa
  Ustilago carnea Kiertotatarennoki Kiertotatar, Fallopia convolvulus
  Ustilago festucarum Nadannoki Lampaannata, Festuca ovina
  Ustilago filiformis Sorsimonnoki Ojasorsimo, Glyceria fluitans
  Ustilago jamalainenii Niittyjuolantähkylänoki Niittyjuola (Elymus repens)
  Ustilago scrobiculata Kastikannoki Hietakastikka, Calamagrostis epigejos
Metsäkastikka, Calamagrostis arundinacea
  Ustilago tritici Vehnänlentonoki Vehnä, Triticum sativum
  Venturia geranii Kurjenpolvennokitäpläsieni Metsäkurjenpolvi, Geranium sylvaticum
  Venturia inaequalis Omenanrupi Tarhaomenapuu, Malus domestica
  Venturia kunzei Vadelmanlehtipiki Vadelma, Rubus idaeus
  Venturia tremulae Haavanmustaverso Metsähaapa, Populus tremula