Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Pikkutihkusammal
(Oncophorus wahlenbergii)
LC*
  Lajisivulle Etusivulle Ohjeet ja selitteet Päivitys: 4.4.2017
 
 

 

oncophorus wahlenbergii

 
   
 
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Pikkutihkusammal kuuluu kärpänsammalten (Rhabdoweisiaceae) heimoon. Suomessa tavataan suvusta kaksi lajia. Versot pystyt. Lehden tyviosa tuppimainen, lehti kapenee jyrkästi hyvin ohueksi, siirottavaksi kärjeksi, reuna tasainen. Itiöpesäkkeet yleisiä, pitkäperäisiä.

Koko: Pienikokoinen sammal, joka muodostaa kasvupaikalleen yhtenäisiä kasvustoja.

Kasvupaikka: Lahopuulla rannoilla, purojen varsilla, tulvamailla, pohjoisessa myös maalla.

Levinneisyys: Koko maassa, pohjoisessa yleinen, etelässä paikoittainen.

Muuta:

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Pikkutihkusammal kuuluu lehtisammaliin ja on Luopioisissa melko yleinen.

Sammalta olen tavannut seuraavasti: Kuohijoen Sahaojan purolaaksosta sahan yläpuolelta poikittaiselta kaatuneelta puulta, jonka päällä sammalta kasvoi jokseenkin runsaasti, Padankoksen Myllylästä vastaavalta paikalta pienen puron yli kaatuneilta lahopuilta. Samanlaisilla lahopuukasvupaikoilla sammalta olen tavannut myös Padankosken muiden purojen varsilta.

Kuvat 1 ja 3 on otettu Kuohijoen Sahaojan kasvupaikalta. Kuvassa myös mm. lehväsammalia. Kuva 4 on Padankosken Sipilänojalta.

Maastotuntomerkki: Kasvupaikka, pitkä itiöperä, neulamaiset tupekkaat lehdet.

Vertaa seuraaviin

Törrökarvasammal
Ojanukkasammal

 
    oncophorus wahlenbergii   Oncophorus wahlenbergii