Viikko 40: Törmähankasammal

’Kun viime viikolla vierailtiin savipellolla, niin nyt sinne on syytä suunnata askeleet uudelleen. Näin syksyllä peltojen sammallajisto pääsee oikeuksiinsa ja niitä on melko helppo löytääkin, vaikka kyseessä ovatkin hyvin pienet lajit. Tämän viikon sammal on maksasammal ja se viihtyy vain avoimissa ympäristöissä, koska on huono kilpailija. Siksi se jääkin usein huomaamatta muun kasvillisuuden alle. Eihän se kokonsakaan suhteen ole kovin esiintyöntyvä. Kuvassa ruusukeen halkaisija on noin sentin luokkaa. Tarkkana siis saa olla.’

Törmähankasammalen entinen nimi oli ruusukehankasammal ja se kuvasi oikeastaan paremmin sen ulkonäköä. Ehkä nykyinen nimi kuvaa sen kasvupaikkaa. Tämä maksasammal on möyheä ja liuskoittunut. Usein liuskat asettuvat kuvan mukaisesti ruusukeeksi. Vako liuskan keskellä ulottuu liuskan tyveen saakka, siten se erotetaan muista samannäköisistä hankasammalista.

Viikon sammal on paikottainen, mutta ei mikään suuri harvinaisuus. Sen voi tavata lähes koko maasta, isässä se on harvinaisempi ja puuttuu Itä-Lapista kokonaan. Sen voi löytää kosteilta ahoilta, ojanpenkoista ja savimailta.