Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Euroopanketunlieko
(Huperzia europaea)
LC
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 4.11.2023
 
 

 

huperzia europaea

Vertaa Riidelieko Katinlieko
   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Euroopanketunlieko on monivuotinen sanikkainen. Kasvin verso on vihreä, varpumainen, pysty ja tiheälehtinen. Verson kärkisilmu on selvästi esiinpistävä. Itusilmuhaaroja on yleensä niukasti. Lehdet ovat neulamaisen litteitä ja siirottavat sivulle ja ylöspäin. Lehdet eivät ole asettuneet varrelle selviksi riveiksi. Itiöpesäkkeet ovat verson yläosassa lehtihangoissa.

Koko: 10 - 25 cm

Kasvupaikka: Kangasmetsät, kallioiset maat, louhikot, lehdot, puronvarsikivikot, rantakivikot.

Levinneisyys: Tavataan melko yleisenä koko maasta. On lajeista yleisin ja laajimmalle levinnyt.

Mikrosienet:

Muuta: Todennäköisesti kotoperäinen laji Euroopalle.

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Euroopanketunlieon olen tavannut Luopioisista vain kerran, joten sen yleisyyttä en voi vielä tietää, koska päälaji pilkottiin vasta hiljattaln viideksi lajiksi. Kartassa piste on tämän lajin löytöpaikkoja, mutta alkiperäisen lajin kartassa on varmasti useita tähän lajiin kuuluvia löytöpaikkoja

Kasvin löytöpaikka oli varjoisia kivinen puronvarsilehto, jossa puut varjostivat kasvustoa. Maaperä oli koteaa lehtomultaa.

Metsänhakkuuta laji ei kestä, vaan kasvustot näivettyvät ja katoavat.

Kasvin voi sekoittaa paitsi nyt erotettuihin lajeihin, niin myös riidenliekoon. Ketunliekojen pesäkkeet ovat kuitenkin lehtihangoissa eikä verson latvassa.

Vaikein eiroopanketunlieko on erottaa korpiketunliosta.

Kirjallisuustiedot

- Uotila, Pertti: Suomen ketunlieot - kaksi lajia vai viisi lajia? - verkkosivu: www.luomus.fi/fi/lutulan- vuosikerrat-2011#vsk%202022
Numero 2/2021

 
    huperzia europaea