Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Korpiketunlieko
(Huperzia suberecta)
LC
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 4.11.2023
 
 

 

huperzia suberecta

Vertaa Riidelieko Katinlieko
   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Korpiketunlieko on monivuotinen sanikkainen. Kasvin verso on tumma, varpumainen, pysty ja tiheälehtinen. Verson kärki on usein tasainen ja tupsumainen. Itusilmuhaaroja ei yleensä ole. Lehdet ovat neulamaisen litteitä ja siirottavat sivulle ja alaspäin. Lehdet ovat asettuneet varrelle riveiksi. Itiöpesäkkeet ovat verson yläosassa lehtihangoissa.

Koko: 20 - 30 cm

Kasvupaikka: Kangasmetsät, korvet, soistuneet lehdot, puronvarret, rantametsät.

Levinneisyys: Tavataan melko yleisenä Etelä-Suomesta: A, V, U, St, EH, ES ja EK maakunnista. Pohjoisempana hyvin harvinainen.

Mikrosienet:

Muuta:

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Korpiketunlieon olen tavannut Luopioisista kaksi kertaa, mutta sen yleisyyttä en voi vielä tietää, koska päälaji pilkottiin vasta hiljattaln viideksi lajiksi. Kartassa pisteet ovat tämän lajin löytöpaikkoja, mutta alkiperäisen lajin kartassa on varmasti useita tähän lajiin kuuluvia löytöpaikkoja

Kasvupaikat ovat olleet varjoisia lehtomaisia kuusikoita, jossa puut ovat varjostaneet kasvustoja. Maaperä on ollut koteaa, muttei kuitenkaan suota.

Metsänhakkuuta laji ei kestä, vaan kasvustot näivettyvät ja katoavat.

Kasvin voi sekoittaa paitsi nyt erotettuihin lajeihin, niin myös riidenliekoon. Ketunliekojen pesäkkeet ovat kuitenkin lehtihangoissa eikä verson latvassa.

Vaikein korpiketunlieko on erottaa euroopanketunliosta.

Kirjallisuustiedot

- Uotila, Pertti: Suomen ketunlieot - kaksi lajia vai viisi lajia? - verkkosivu: www.luomus.fi/fi/lutulan- vuosikerrat-2011#vsk%202022
Numero 2/2021

 
    huperzia suberecta