Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
      Kirjallisuus  
  Lajisivulle Määrityskaava Ohjeet
    Päivitys: 18.3.2019  
 

 

 

 

 

Määritysoppaita:

- Ahti, T. 1979: Jäkäläkurssin määritysopas. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita 59. Helsinki.
- Ahti, T. et al. 1999: Nordic Lichen Flora Vol. 1. Bohuslän '5, Uddevalla. (Caliciales)
- Ahti, T. et al. 2002: Nordic Lichen Flora Vol. 2. TH-tryck AB, Uddevalla. (Physciaceae)
- Ahti, T. et al. 2007: Nordic Lichen Flora Vol 3. Mediaprint, Uddevalla. (Cyanolichens)
- Ahti, T. et al. 2011: Nordic Lichen Flora Vol 4. Zetterquist tryckeri, Goteborg. (Parmeliaceae)
- Dobson, F. 2005: Lichens, An illustrated Guide to the British and Irish Species.
- Hakulinen, R. 1963: Jäkäläkasvio. WSOY, Porvoo - Helsinki.
- Smith, C. W. ym. 2009: The Lichens of Great Britain and Ireland.
- Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K., & Myllys, L. (toim.) 2011: Suomen jäkäläopas. – Norrlinia 21: 1-534.
- Stenroos, S., Velmala, S., Pykälä, J. & Ahti, T. (toim.) 2015: Suomen rupijäkälät. – Norrlinia 28: 1 - 454.

Kuvakirjoja:

- Johns, Hans Martin 1982: Sanikkaiset, sammalet, jäkälät. Otava, Keuruu
- Moberg & Holmåsen 1995: Lavar. Interpublishing, Stockholm.
- Rikkinen, J. 2008: Jäkälät & sammalet Suomen luonnossa. Otava. Helsinki. 208 s.

Muuta kirjallisuutta:

- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 704 s.
- Vitikainen, O. ym. 1997: Checklist of lichens and allied fungi of Finland. – Norrlinia 6: 1-123.