Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
      Ohjeet ja selitteet  
  Lajisivulle Etusivulle   Päivitys: 28.3.2020
 
 

Nimet:

Sivustolla käytetty piensienten nimistö on korjattu vastaamaan tämänhetkistä nimistöä Laji-fi-sivuston ja Härmät, noet, ruosteet-kirjan mukaan. Joidenkin lajien kohdalla on vielä vanha synonyyminimi. Suomalaiset nimet on otettu ed. mainitusta kirjasta, Rauhalan: Kasvien sienitauteja kirjasta tai sovellettu sen mukaan, jolloin ne on 'lainausmerkkien' sisällä.

Uhanalaisuus:

Uhanalaisuusluokitus on merkitty uusimman uhanalaisselvityksen mukaan (Punainen kirja, 2019). Lyhenteet selityksineen ovat seuraavat:

Lyhenne Selitys
NE Arvioimatta jätetyt (Not Evaluated)
DD Puutteellisesti tunnetut (Data Deficient)
RE Hävinneet (Regionally Extinct)
EW Luonnosta hävinneet (Extict in the Wild)
CR Äärimmäisen uhanalaiset (Critically Endangered)
EN Erittäin uhanalaiset (Endangered)
VU Vaarantuneet (Vulnerable)
NT Silmälläpidettävät (Near Threatened)
LC Elinvoimaiset (Least Concern)
RT Alueellisesti uhanalaiset (Regionally Threatened)

piensieni on uhanalainen yleensä isäntäkasvinsa tapaan. Parasiittisten piensienten uhanalaisuutta ei ole määritelty viljelyperäisten kasvien kohdalla.

Hakutoiminnot

Toiminto on laadittu Google-haun avulla. Haku tapahtuu vain Luopioisten kasvisto-sivuilta. Blogissa olevat maininnat on toistaiseksi rajattu pois hausta. Parhaan tuloksen saa, jos kirjoittaa kenttään eliön koko nimen, mutta haku toimii myös muulla tavoin, esim. kasvupaikkojen, käsitteiden, tuntomerkkien tms. avulla. Määritykseen hakutoiminnoista ei vielä ole riittävää apua.

 

 

 

Kuvat:

Kuvat on otettu muutaman viime vuoden aikana pääasiassa Luopioisista, mutta paljon on kuvia myös muualta.

Olen liittänyt sivulle sienestä ainakin kaksi kuvaa:

Ensimmäinen kuva on lähikuva, josta on tarkoitus nähdä lajityypillisiä tuntomerkkejä, mutta kovin pienissä kohteissa ne jäävät valitettavasti usein epätarkoiksi tai liian pieniksi. Joitakin miroskooppikuvia on käytetty. Silloin suurennus on ollut 20 - 40-kertainen. Tekstissä saatetaan täydentää kuvassa näkyviä tuntomerkkejä.

Toinen kuva on otettu kauempaa. Siinä on pyritty esittelemään sienen kasvutapaa isäntäkasvilla tai sen kasvutapaa. Toinen kuva voi olla myös kuva sienen kasvupaikasta tai lehden ala/yläpinnalta.

Suuri osa kuvista on otettu järjestelmäkameralla ja 105 mm makro-objektiivilla jalustan päältä. Tuesta huolimatta kuvat eivät kaikki ole aivan tarkkoja ja sellaisia kuvia tulen uusimaan päivitysten yhteydessä, kunhan saan parempaa kuvamateriaalia käyttöön.

Kuvat eivät missään tapauksessa pelkästään riitä määritykseen, sillä monet lajitason tuntomerkit ovat mikroskooppisia. Hyvä määritysperusta on tietenkin isäntäkasvi, mutta aina ei sekään riitä lajin määrittämiseen ja silloin tarvittaisiin mikroskopointia. Näitä kuvia en ole vielä ottanut.

Käsitteitä

helmi-itiö (ruostesienten suvuton itiö, ekiospori)
helmi-itiövaihe (ruostesienen 1. vaihe)
itiöemä (itiöitä tuottava rihmastokasauma, 'sieni')
itiöpesäke (rakenne, jossa itiöt syntyvät)
kesäitiö (ruostesienen suvuton itiö, 2. vaihe)
kotelomalja (kotelosienen maljamainen itiöemä)
kotelopalko (pitkittäin avautuva kotelosienen itiöemä)
kotelopullo (kotelosienten pullomainen itiöemä)
kotelopussi (härmillä vastaa kotelorakkoja)
kotelorakko (kotelosienten pallomainen itiöemä)
mykoritsa (sienijuuri, juuren ja sienen symbiot. rakenne)
parasiitti (loinen)
patogeeni (toiselle eliölle tautia aiheuttava eliö)
peittaus (viljan siemen käsittely sieniä vastaan)
ruskolaho (lahottajasienen jälkeensä jättämä puuaines)
sienirihma (hyyfi, peräkkäisten sienisolujen rakenne)
symbioosi (eliöiden yhteiselämä)
talvi-itiö (ruostesienten lepoitiö, 3. vaihe)
valkolaho (lingniiniä lahottavan sienen jättämä puuaines)

 

Kuvaus:

Piensienten lajikuvaus on yhdistelmä eri kirjojen tekstejä. Tähän olen koonnut myös niitä huomioita, joita itse olen käyttänyt maastossa lajeja etsiessäni.

Tiedot lajin levinneisyydestä on koottu myös kirjallisuudesta. Monesti piensienellä on hyvin samanlainen levinneisyys kuin isäntäkasvillakin eli piensieni seuraa isännän levinneisyyttä.

Kohdassa muuta on esittely mahdollisia erikoispiirteitä tai vahingollisuutta. Myös alemmat taksonit on joissain tapauksissa kerrottu tässä. Lajeisra on myös pyritty kertomaan maailmanlaajuinen levinneisyys.

Isäntäkasvien muita piensieniä

Tähän kohtaan olen koonnut kirjallisuudesta muut isäntäkasvin/-kasvien piensienet. Ne lajit on linkitetty, joita olen löytänyt Luopioisista ja joista on erillinen sivu olemassa. Samassa kohtaa voi olla myös merkintöjä sienten yleisyydestä.

Luopioisten kasvupaikat:

Tähän osioon olen arvioinut piensienen yleisyyttä tämänhetkisten löytöjen ja tietojen pohjalta seuraavasti:

Hyvin yleinen Tavataan kaikkialla
Yleinen Tavataan säännöllisesti
Melko yleinen Tavattu > 10 kertaa
Harvinainen Tavattu 2-10 kertaa
Hyvin harvinainen Tavattu vain kerran

Toisessa kappaleessa olen kertonut sienen isäntäkasveista ja niiden yleisyydestä. Myös isännänvaihdokset on huomioitu tässä.

Seuraavassa kappaleessa olen kertonut niistä paikoista, joista sientä olen löytynyt Luopioisten alueelta ja kuinka runsas se on ollut kasvupaikallaan.Tarkkoja kasvupaikkoja olen kertonut vain harvemmin tavattavista. Toisaalta kasvupaikat vaihtelevat isäntäkasvin mukaan nopeasti.

Tässä on kerrottu myös kuvien ottopaikat ja piensienestä juuri sillä paikalla.

Yleisimmät isäntäkasvit

Tähän kohtaan olen merkinnyt (taulukkomuotoon) piensienen isäntäkasvit, onko sienilajia löydetty Luopioisista ja kuinka yleinen se alueella on. Isäntäkasvi on linkitetty kasvisivuille, jossa on myös linkitetty merkintä mahdollisesta piensienestä.