Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
      Kirjallisuus  
  Lajisivulle Etusivulle Ohjeet Päivitys: 30.4.2020

 

puccinia_ribis

 

Määritysoppaita (esim.)

- Rauhala, A. 1958: Kasvien sienitauteja. WSOY, Porvoo, Helsinki. 354 s.

- Gustavsson, A. 1959: Studies on Nordic Peronosporas. Opera Botanica vol. 3:1. Almqvist & Wiksell. Stocholm. 271 s.

- Ellis, B.M. and Ellis, J.P. 1985: microfungi on Land Plants. An Identification Handbook. Macmillan Publishing Company, New York. 818 s.

- Bolay, A. 2005: Les Oidiums de Suisse (Erysiphacees). - Cryptogamica Helvetica 20: 1-176.

- Nannfeldt, J. A. 1979: Anthracoidea (Ustilaginales) on nordic Cyperaceae-caricoideae, a concluding synopsis. - Symb. Bot. Upsal. XXII:3. Uppsala. 41 s.

- Stenroos, S., Ahti, T. & Salo, V. (toim.) 2020: Härmät, noet, ruosteet. – Norrlinia 35: 1-392.

Yleisteoksia

- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 704 s

- Timonen, S. & Valkonen, J. (toim.) 2013: Sienten biologia. Gaudeamus, Helsinki. 448 s.

- Coulianos, C-C., Holmåsen, I. 1991: Galler. En fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter. Interpublishing, Stokholm. 317 s.

- Rikkinen, Jouko 2019: Sienten kirjo. Suomen Biologian Seura Vanamo, Helsinki. 152 s.

- Salo, P., Niemelä, T. ja Salo, U. 2006: Suomen sieniopas. Kasvimuseo/WSOY. Helsinki. 512 S.

Julkaisuja sarjoissa (esim.)

- Kukkonen, I. 1963: Taxonomic studies on the Genus Anthracoidea (Ustilaginales). Ann. Bot. Soc. Vanamo' Tom. 34. N:o 3. Helsinki. 122 s.

- Karis, H. 1995: Erysiphaceae Lév. in Eastern Europe and North Asia. Tallin Botanical Garden, Tallin. 304 s.

- Rauhala, A. 1959: Luettelo Suomen ruostesienistä ja tietoja niiden kasvimaakunnittaisesta levinneisyydestä Itä-Fennoskandiassa. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen julkaisuja, sarja B 3 N:o 3. Kuopio. 181 s.

- Nannfeldt, J.A. 1981: Exobasidium, a Taxonomic Reassessment applied to the European Species. Acta Universitatis Upsaliensis XXIII:2. Uppsala. 72 s.

 

coleosporium_inulae