Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
 
  Lajisivulle Etusivulle  
  Kirjallisuutta  
  Ohjeet Päivitys: 28.1.2020
 

 

 

- Arkkio, Harri, 2009: Sammalretkiä Etelä-Pirkanmaan puroilla. - Talvikki 33: 59-77.

- Damsholt, K. 2009: Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund. 842 s. (englanti)

- Daniels, R. E. & Eddy, A. 1985: Handbook of European Sphagna. Institute of Terrestrial Ecology. Huntingdon. 262 s. (englanti)

- Eurola, S., Bendiksen, K. & Rönkä, A. 1990: Suokasviopas. Oulanka Reports 9. Oulanka Biological Station, University of Oulu. 205 s.

- Hallingbäck, T. ym 2006. Nationalsnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum. ArtDatabanken, SLU, Upsala. 416 s. (ruotsi)

- Hallingbäck, T. ym 2008. Nationalsnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium. ArtDarabanken, SLU, Upsala. 504 s. (ruotsi)

- Harju, P., Laine, A., Laine, J., Minkkinen, K., Timonen, T., Tuittila, E-S. ja Vasander, H. 2009: The Intricate Beauty of Sphagnum mosses - a Finnish Guide for Identification. Metsäekologian laitoksen julkaisuja nro 39. 190 s. (englanti)

- Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 2014. Nationalsnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Skirmossor - baronmossor. Bryophyta: Hookeria - Anomodon. ArtDatabanken, SLU, Upsala. 366 s. (ruotsi)

- Ignatov, M. S. & Ignatova, E. A. 2003: Moss flora of the Middle European Russia. Vol. 1. Sphagnaceae - Hedwigiaceae. Arctoa 11, suppl. 1. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. (venäjä)

- Ignatov, M. S. & Ignatova, E. A. 2004: Moss flora of the Middle European Russia. Vol. 2. Fontinalaceae - Amblystegiaceae. Arctoa 11, suppl. 2. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. (venäjä)

- Ingerpuu, N. & Vellak, K. 1998: Eesti sammalde määraja. EPMÜ ZBI. Tartu. 239 s. (viro)

- Koponen, T. 1980: Lehtisammalten määritysopas. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita 62. Helsinki. 117 s.

- Koponen, T., Karttunen, K. & Piippo, S. 1995: Suomen vesisammalkasvio. Bryobrothera vol. 3. Helsinki. 86 s.

- Laaka-Lindberg, S., Anttila, S. & Syrjänen, K. (toim.) 2009: Suomen uhanalaiset sammalet. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 347 s.

- Laine, J., Sallantaus, T., Syrjänen, K. ja Vasander, H.: Sammalten kirjo. Metsäkustannus. 207 s.

- Lüth, M.: Mosses of Europe 1 - 3, A Photographic Flora. 1353 s.

- Lönnell, N., Hallingbäck, T. & Reisborg, C. 2019: Nationalnyckeln Till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Vitmossor-knappnålsmossor. Bryophyta: Sphagnum-Tetrodontium. Art-Databanken, SLU, Upsala. (ruotsi)

- Parnela, A. & Arkkio, H. 2015: Kissakalliolta Illeröömiin, Pirkanmaan kalliosammaltutkimus. Omakustanne. 231 s.

- Piippo, S. 1996: Maksasammalten määritysopas. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita 148. Helsinki. 76 s.

- Piippo, S., Koponen, T. 2019: Suomen sammalet. MInerva. 424 s.

- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 704 s.

- Rikkinen, J. 2008: Jäkälät & sammalet Suomen luonnossa. Otava. Helsinki. 208 s.

- Ryömä, R., Oldén, A., He, X. ja Laaka-Lindberg, S. 2013: Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalsuvut: siiransammalet (Nardia), rahtusammalet (Cephaloziella) ja pihtisammalet (Cephalozia). Suomen ympäristökeskus (SYKE) 7/2013. Helsinki. 58 s. (PDF)

- Smith, A.J.E. 1999: The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge University Press, UK. 362 s. (englanti)

- Smith, A.J.E. 2004: The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, UK. 1012 s. (englanti)

- Ulvinen, T., Syrjänen, K. & Anttila, S. (toim.) 2002: Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 560. Helsinki. 354 s.