Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
  Rekisterissä olevia   havainnoitsijoita (2009)    
 
Henkilö Havaintoja

Ahonen, Irma
Ahonen, Olavi
Alanko, Pentti
Alén, Hannu
Alén/Kuitunen
Alho, Kalevi
Anonymus
Backman, A
Brummer, K
Bäck, Ragnar
Erkamo, Viljo
Färdig, Bertil
Haapasaari, Matti
Haikonen, Veli
Havas-Matilainen/Uotila
Helin, A
Helin, O
Hokka, Tauno
Huhta/Huhta/Kuitunen
Huhta, Veikko
Huhta/Kuitunen
Hymander, S
Hämäläinen, Erkki
Häyrén, Ernst
Issakainen, Jouni
Jokipii, Mauno
Kainulainen, Eila
Kantala, Aija
Kara, Pirkko
Katajala, Heikki
Kause/Laine
Kilkki, Leena
Kirjavainen, Jorma
Koivuniemi, H
Konkala, Anja
Kontuniemi, Tahvo
Korola, S.
Koskela, Anja
Kotilainen, Mauno
Kouvo, Matti
Kuitunen, Tuomo
Kytövuori, Ilkka
Kämäräinen, Hannu
Kärki, E
Kääntönen, Matti
Lahtonen, Tapio
Lampinen/Lampinen
Laurila, S
Lehväslaiho, P
Lempiäinen/Ravanko

192
1
132
6370
31
6
7
1
1
52
1
2
21
4
37
1
1
1
203
107
165
2
110
1
6
2
1
1
2
1
6
4
1
1
39
6
1
3
1
42
59745
1
5
2
13
122
537
5
1
2

   

 

 
Henkilö
Havaintoja

Leopold, C
Linkola, K
Lounamaa, Niilo
Marklund, Gunnar
Martikainen, Irja
Mikola, Peitsa
Mäkelä, H
Mäkinen, Yrjö
Mäkirinta, Urho
Norlund, K
Norha, Tapio
Nyberg, S
Oesch, Lauri
Perttula Uuno
Pitkänen/Uotila
Pusa, H
Ranta, Pertti
Rautiainen, Pekka
Regnell, Into
Saastamoinen, S
Saelan, Thiodorff
Salovius, A
Sauvonsaari, J
Saxen, R
Seppälä, M
Seppälä, U
Setälä, T
Sipola, Marja
Soveri, Jorma
Soveri, K
Suomalainen, A
Söyrinki, Niilo
Tolonen, Juhani
Uotila, Pertti
Valovirta, Eero
Vasari, Yrjö
Vuolanko, S
Vuori, Kaarina
Vuori, Paula
Wartiovaara, Liisa
Wecksell, J
Willberg Aliina
Ylinen, M

8
372
1
7
79
2
1
2
2422
1
1
1
32
1
192
1
4
3
2
1
2
1
5
11
1
1
1
1
8
1
3
1
9
185
1
1
2
3
7
2
28
1
2
Yhteensä kpl 71428

 

 

 

Luopioisten alueella ovat liikkuneet monet tunnetut botanistit, kuten Kaarlo Linkola, Mauno Kotilainen ja Niilo Söyrinki. Havaintoja heiltä ei rekisterissä ole paljon, mutta varmasti he ovat niitä kulkiessaan tehneet ja ihailleet pitäjän kauneutta.

Havainnointilistasta löytyvät myös Jorma Soveri, joka teki aikoinaan ennen sotia Lammin kasviston ja Niilo Haikonen, joka on ansiokkaasti kartoittanut Päijät-Hämeen kasvillisuutta. Myös monet Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen jäsenet ovat lähettäneet havintojaan reksiteriin, kuten Matti Kääntönen, Tapio Lahtonen ja Juhani Tolonen.

Luopioisten alueelta vanhimmat havainnot ovat 1800-luvun lopulta. C. Leopold teki silloin tutkimuksiaan Luopioisissa, Kuhmalahdella ja Sahalahdella. Irja Ahonen, myöhemmin Martikainen, toimi pitkään Luopioisissa ja vieläkin hänen kädenjälkensä näkyy ainakin Roukkusaaren kasvillisuudessa. Ragnar Bäck löysi ormion elokuussa 1933 Puutikkalan Saksalanlahdelta ja se oli pieni sensaatio aikoinaan. Olihan Kukkia kasvin ainoa kasvupaikka sitten Etelä-Ruotsin.

Urho Mäkirinta on ansiokkaasti tutkinut myös Luopioisten kasvillisuutta ja kirjoittanut siitä paikallisiin lehtiin. Hän teki mm. lehtotyyppejä käsittelevän tutkimuksensa täällä1960-luvulla ja myöhemmin monia tärkeitä vesikasvitutkimuksia.

Nykyisistä kasvitutkijoista alueella näyttävät viihtyneen ainakin Pertti Uotila, Raino Lampinen ja Pentti Alanko.

Minun apunani on ollut vuosikausia Hannu Alén, joka on kartoittanut lähinnä Aitoon suuntaa ja tehnyt yksittäisiä havaintoja muualtakin liikkuessaan työn vuoksi ympäri Luopioista. Kuhmalahden suunnassa yhteistyötä on tehty Marja-Liisa ja Veikko Huhdan kanssa. Kesällä 2009 Lauri Oesch täydensi Rautajärven ruutuja ja löysi monta hienoa uutta lajia Luopioisiin.

Kaikkia rekisteriin vietyjä havaintoja ei ole voitu hyödyntää, koska varhaisemmin ei kiinnitetty kovin tarkkaa huomiota kasvin kasvupaikkan koordinaatteihin. Niinpä monet senaikaiset havainnot ovat rekisterissä peninkulmaruudun tarkuudella eivätkä siksi näy merkkeinä neliökilometrikartalla. Jotkut tiedot on poimittu kirjallisuudesta eikä silloinkaan tarkempaa paikkamääritystä ole voitu suorittaa.

Mäntyjen heijastumaa Kukkian kirkkaasta pinnasta Harjunsalmessa.