Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
      Kirjallisuus    
 

 

 

- Ahokas, H. 2002: Kasvaako yhä jossain vanhakantaista peltokaalia? - Lutukka 18: 20-21.

- Ahola, J. 1987: Sääskenvalkku (Microstylis monophyllos) Valkeakosken Sääksmäellä. - Talvikki 11: 28-29.

- Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteamietintö 16. Ympäristöministeriö.

- Alén, H. 2001: Kasvihavaintoja Kaakkois-Pirkanmaalta ja vähän muualtakin. - Talvikki 25: 4-11.

- Alén, H. 2002: Kasvihavaintoja Pälkäneeltä. - Talvikki 26: 79-80

- Alén, H. 2005: Kasvihavaintoja Pälkäneeltä ja Luopioisista 2003-2004. - Talvikki 29: 18-20.

- Alén, H. 2007: Kasvihavaintoja Luopioisista (EH) kesällä 2006. - Talvikki 31: 9-11.

- Alén, H. 2007: Huhtakurjenpolvi (Geranium bohemicum) Pälkäneellä. - Talvikki 31: 65.

- Bäck, R. 1933: Pilularia globulifera L. , ny för Finlands flora. - Memoranda Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 10: 13-14.

- Eurola, S. & Kaakinen, E. 1978: Suotyyppiopas. - 87 s. Helsinki - Porvoo - Juva.

- Harmaja, H. 1986: Harjusormisara – uusin saralajimme. - Lutukka 2: 35-38.

- Harmaja, H. 1989: Pohjanketunlieko (Huperzia selago var. appressa) Etelä- ja Kaski-Suomessa. - Lutukka 5: 81-83.

- Helmisaari, H., Alanen, A. & Uotila, P. 2002: Kaikki mukaan jättiputkien tarkkailuun ja torjuntaan! - Lutukka 18: 56-57.

- Henttonen, P. 1997: Pussikämmekkä (Coeloglossum viride) ja ahonoidanlukko (Botrychium multifidum) – Kaksi taantuvaa suosikkikasviani. - Talvikki 21: 15-20.

- Hämet-Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P. 1992: Suomen puu- ja pensaskasvio. 2. painos. 373 s. Dendrologian seura - Dendrologiska sällskapet r.y., Helsinki.

- Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. 4. painos. 656 s. Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo, Helsinki.

- Hämet-Ahti, L., Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. & Väre, H. 2005: Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion neljänteen painokseen. - Lutukka 21: 40-85.

- Häyhä, T. 2003: Uhanalaiset kasvit Kanta-Hämeessä. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 306. Hämeen ympäristökeskus. 129s.

- Kalliola, R. 1973: Suomen kasvimaantiede. Porvoo. WSOY. 308 s.

- Keskitalo, O 1985: Esihistoria. - Hauhon, Luopioisten ja Tuuloksen historia, I: 7-75. Hämeenlinna 1985.

- Korhonen, K. T., Tomppo, E., Henttonen, H., Ihalainen, A., Tonteri, T. & Tuomainen, T. 2000: Pirkanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1965-1999. Metsätieteen aikakauskirja 4B/2000: 661-673

- Kuitunen, M. & Kuitunen, T. 1994: Ecological comparison of a threatened and an abundant orchid species (Dactylorhiza incarnata and D. maculata) in Finland. - Aquilo Ser. Bot. 33: 63-68.

- Kuitunen, T. 1982: Sääskenvalkku (Microstylis monophyllos) Luopioisten Kuohijoella. - Talvikki 6: 53-55.

- Kuitunen, T. 1983: Eräiden putkilokasvien levinneisyydestä Luopioisten Kurkisuolla. - Talvikki 7: 31-39.

- Kuitunen, T. & Kuitunen, M. 1985: Uhanalaiset suoputkilokasvilajit Luopioisten Kurkisuon kasvillisuudessa. - Suo 36: 21-30.

- Kuitunen, T. 1986: Hajuheinä (Cinna latifolia) Luopioisten Ämmätsässä. - Talvikki 10: 10-13.

- Kuitunen, T. 1986: Varstasara (Carex pseudocyperus) Luopioisten Padankoskella. - Talvikki 10: 72-75.

- Kuitunen, T. 1987: Eräiden lehtokasvien levinneisyydestä Luopioisten Padankoskella. - Talvikki 11: 62-73.

- Kuitunen, T. & Kuitunen, M. 1989: Kasvillisuudesta Luopioisten Kurkisuolla. - Talvikki 13: 4-15.

- Kuitunen, T. & Lahtonen, T. 1994: Jyväskylän Viherlandian kauppapuutarhan kasvihuonerikat. - Lutukka 10: 21-28.

- Kuitunen, T. 1994: Autiotalojen viljely- ja koristekasveista. - Talvikki 18: 58-65.

- Kuitunen, T. 1997: Lämpimän kesän aikaansaannoksiako? - Talvikki 21: 81-82.

- Kuitunen, T. 1998: Luopioisten Kuohijoen kalkkilehto – Natura-kohde. - Talvikki 22: 106-109.

- Kuitunen, T. 2001: Kasvihavaintoja Luopioisista (EH) vuosilta 1999-2000. - Talvikki 25: 38-42.

- Kuitunen, T. 2008: Kasvihavaintoja Pälkäneeltä, Luopioisten alueelta (EH). - Talvikki 32: 56-60.

- Kuitunen, T. 2015: Pihakarkulaisista. - Talvikki 39: 65 - 69.

- Kurtto, A. 1992: Jättipalsami (Impatiens grandulifera) – kuriton, mutta kiinnostava. - Lutukka 8: 14-28.

- Kääntönen, M. 1987: Metsälitukka (Cardamine flexuosa) – yleisimpiä kasvihuonerikkaruohojamme? - Lutukka 3: 22-24.

- Kääntönen, M. 1995: Marjooko mesimarja (Rubus arcticus) Pirkanmaalla, mesimarjakyselyn tuloksia. - Talvikki: 19: 88-90.

- Kääntönen, M. 1996: Lisätietoja Pirkanmaan uhanalaisista kasveista 1994-1995. - Talvikki 20: 2-12.

- Kääntönen, M. 1998: Tietoja Pirkanmaan uhanalaisista kasveista vuosilta 1996 - 1997. - Talvikki 22: 19-25.

- Kääntönen, M. 2000: Havaintoja kalliovillakosta (Senecio sylvaticus) Tampereen seudulla. - Talvikki 24: 95-97.

- Kääntönen, M. 2002: Kadonneen etsintöjä – eli kolmen punakämmekkäpopulaation (Dactylorhiza incarnata) vaiheita. - Talvikki 26: 72-74.

- Kääntönen, M. & Lainamo, S. 2007: Hajuheinän (Cinna latifolia) seurantaa Pirkanmaalla 2003 - 2006. - Talvikki 31: 19-31.

- Kääntönen, M. 2008: Vankkasara, Carex riparia, pohjoisilla äärialueillaan Pirkanmaalla. - Talvikki 32: 2-10.

- Lahtonen, T. 1980: Havaintoja tienurmetuskasveista Luopioisissa 1980. - Talvikki 4: 34-38.

- Lahtonen, T. 1997: Jänönsalaatti (Mycelis muralis) Pälkäneellä. - Talvikki 20: 97.

- Leikonen, M. 1999: Ajankohtaiset kevätleinikit. - Lutukka 15: 49-57.

- Leopold, C. 1879: Anteckningar öfver vegetationen i Luopiois, Kuhmalahti och Sahalahti kapeller i Södra Tavastland. - Meddel. af Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 5: 81-130.

- Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K. ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 125. Pirkanmaan ympäristökeskus. 258 s.

- Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: Suuri Pohjolan kasvio. 928 s. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

- Mäkirinta, U. 1964: Über das Vorkommen von Pilularia globulifera L. in Finnland. - Archivum Soc. "Vanamo" 18:3, s. 149-159.

- Mäkirinta, U. 1968: Heintypenuntersuchungen im mittleren Syd-Häme, Sydfinnland. - Ann. Bot. Fennici 5 (1): 34-65.

- Mäkirinta, U. 2005: Luontopainotteinen retkiopas Kukkian seudulle. - Kukkian lehti 2005: 24-37.

- Parnela, A. 2000: Kolme ei-ihan-tavallista orivesiläistä. - Talvikki 24: 65-67.

- Pirkanmaan liitto, 1993: Arvokkaat luontokohteet, Pälkäne. Julkaisu D 27.

- Pitkänen, M.-L. 2005: Pirkanmaan Natura-2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma. - Alueelliset ympäristösuunnitelmat 373.

- Ranta, Y. 1988: Ahonoidanlukon (Botrychium multiflora) esiintymisestä Pälkäneellä. - Talvikki 12: 114.

- Ranta, Y. 1989: Eräiden kasvilajien esiintymisestä Pälkäneellä. - Talvikki 13: 51-58.

- Ranta, Y. 1989: Lisätietoja Pälkäneen kasvilajistosta. - Talvikki 13: 87-92.

- Ranta, Y. 1991: Pälkäneen uusista ja vanhoista kasvilajeista. - Talvikki 15: 35-39.

- Ranta, Y. 1991: Eräs salokeltano (Hieracium lateriflorum) ja sen levinneisyys Suomessa. - Talvikki 15: 82-90.

- Ranta, Y. 1993: Lehtoneidonvaipan (Epipactis helleborine) esiintymisestä Pälkäneellä. - Talvikki 17: 100-103.

- Ranta, Y. 1995: Lisiä Pälkäneen putkilokasvilajistoon. - Talvikki: 108-110.

- Ranta, Y. 1994: Eräästä ahokeltanosta (Hieracium cornigerum Norrl. et Lindb.) ja sen esiintymisestä Suomessa. - Talvikki 18: 54-56.

- Ranta, Y. 1996: Eräs salokeltano (Hieracium hololoma Brenn.) – sen levinneisyydestä ekologiasta ja kukkimisesta Suomessa. - Talvikki 20: 92-96.

- Ranta, Y. 1999: Hieracium distractum Norrl. Etelä-Hämeessä (EH). - Talvikki 23: 24-27.

- Ranta, Y. 1999: Pensaikkotatar (Fallopia dumetorum) Pälkäneellä (EH). - Talvikki 23: 28.

- Ranta, Y. 1999: Pitkälehtividasta (Potamogeton praelongus) Pälkäneellä. - Talvikki 23: 88.

- Ranta, Y. 2000: Lisää Pälkäneen kasvistosta. - Talvikki 24: 85-86.

- Ranta, Y. 2002: Lisätietoja eräiden keltanolajien esiintymisestä Suomessa. - Talvikki 26: 12-15.

- Ranta, Y. 2003: Eräästä kevätleinikkilajista, Ranunculus laeticolor (Markl.) Ericsson, ja sen levinneisyydestä. - Talvikki 27: 36-42.

- Ranta, Y. 2006: Vankkasara, Carex riparia, Pälkäneen Hausalossa (EH). - Talvikki 30: 29.

- Ranta, Y. 2006: Peltosaunion (Tripleurospermum inodorum) ja pohjansaunion (T. maritimum ssp. subpolare) risteymä Pälkäneen Huhtioisissa. - Talvikki 30: 29.

- Ranta, Y. 2007: Pälkäneen haarapalpakoista. - Talvikki 31: 37-40.

- Ranta, Y. 2007: Erään kevätleinikin, Ranunculus laeticolor (Markl.) Ericsson, esiintymisestä Pälkäneellä. - Talvikki 31: 66-70.

- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 704 s.

- Räsänen, J. 1987: Mäkilitukka (Cardamine hirsuta) puutarharikkaruohona. - Lutukka 3: 91.

- Salmi, J. 2008: Rantahirvenjuuresta Tampereella ja muuallakin Pirkanmaalla. - Lutukka 24: 87-90.

- Soidensuojelun perusohjelma I, komiteamietintö 1977: 48. - Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluryhmä. Helsinki.

- Soidensuojelun perusohjelma II, komiteamietintö 1980: 15. - Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluryhmä. Helsinki.

- Suominen, J. 1985: Missä vielä kasvaa peltosauramoa? - Lutukka 1: 49-52.

- Suominen, J. 1988: Peltopillikkeen (Galeopsis bifida) luonnonkasvupaikoista. - Lutukka 4: 53-57.

- Söyrinki, N. 1985: Hauhon, Luopioisten ja Tuuloksen luonto ja sen kehitysvaiheet. - Hauhon, Luopioisten ja Tuuloksen historia, I: 7-75. Hämeenlinna 1985.

- Tampereen seutukaavaliitto 1985: Pirkanmaan uhanalaiset kasvit. Julkaisu B 147. - 47 s.

- Uotila, P. 2001: Suomen lumme- ja ulpukkatutkimus. - Lutukka 17: 35-48.

- Valtonen, P. 1994: Lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine) Sahalahdella. - Talvikki 18: 105-106.

- Vauhkonen, M. 2003: Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 326. Hämeen ympäristökeskus. 98 s.

- Väre, H. 2001: Pohdintaa pikkulaukusta ja lapinlaukusta. - Lutukka 17: 50-60.