Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Niittykullero
(Trollius europaeus)
LC
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 1.2.2016
 
 

 

trollius europaeus

   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Kullero on monivuotinen leinikkikasvi, jonka varsi on pysty, kalju ja haaraton, lehdet pitkäruotiset ja 5-jakoiset, kukat ovat pallomaisia, 3-5 cm leveitä ja sijaitsevat yksittäin tai parittain varren latvassa.

Koko: 20 - 60 cm

Kasvupaikka: Lehdoissa, tulvaniityillä, lähteiköissä, pientareilla, puutarhoissa, myös koristekasvi.

Levinneisyys: Yleinen Lapissa, etelämpänä harvinainen.

Mikrosienet:
ängelmänkoiranvehnäruoste (Puccinia persistens)
kulleronruoste (Puccinia trollii)
'kulleronhärmä' (Podosphaera delphinii)

Muuta: Lapin maakuntakukka.

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Kullero on alueella jokseenkin yleinen mutta niukka kasvi.

Sen kasvupaikat ovat monesti ihmisasutuksen läheisyydessä lehdoissa, pellonreunoilla, kosteissa painanteissa ja niityillä. Sitä tavataan myös kauempana asutuksesta luonnonvaraisen oloisesti lehdoista ja niityiltä.

Kasvia on siirretty aikoinaan puutarhoihin, joista se on taas levinnyt ja villiytynyt luontoon. Eroa luonnonkasvupaikan ja karkulaisen välillä on vaikea tehdä. Kasvustot jatkuvat alueen ulkopuolella Lammin suuntaan etelässä ja myös Kuhmalahden puolelle pohjoisessa.

Kasvi on harvinaistunut 2000-luvulla.

Kirjallisuustiedot

- Kääntönen, M. 1996: Lisätietoja Pirkanmaan uhanalaisista kasveista 1994-1995. - Talvikki 20: 2-12.
- Kuitunen, T. 1987: Eräiden lehtokasvien levinneisyydestä Luopioisten Padankoskella. - Talvikki 11: 62-73.
- Tampereen seutukaavaliitto 1985: Pirkanmaan uhanalaiset kasvit. Julkaisu B 147. - 47 s.
- Kuitunen, T. 1994: Autiotalojen viljely- ja koristekasveista. - Talvikki 18: 58-65.

 
    trollius europaeus   trollius europaeus